Momo Gateway

75,000đ
1 tháng

Plugin cho Woocommerce
Sử dụng cho 1 Domain / Năm
Kích hoạt đơn hàng tự động
Không giới hạn số lượng giao dịch
Quản lý các giao dịch ngay trong Admin
Tính năng rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết
Tích hợp thông báo Telegram tức thì
Chọn trạng thái đơn hàng sau khi khách thanh toán
Thêm tiền tố hậu tố cho lời nhắn
Api xử lý tốc độ nhanh ổn định từ 5s – 10s
Api chịu được tải cao nhiều người cùng Checkout 1 lúc
Nhiều cài đặt, linh động trong nhiều tình huống
Update tự động khi mua chính hãng
Hỗ trợ tích hợp miễn phí

Vietcombank

75,000đ
1 tháng

Plugin cho Woocommerce
Sử dụng cho 1 Domain / Năm
Kích hoạt đơn hàng tự động
Không giới hạn số lượng giao dịch
Quản lý các giao dịch ngay trong Admin
Api xử lý tốc độ nhanh ổn định từ 5s – 10s
Api chịu được tải cao nhiều người cùng Checkout 1 lúc
Mã QR tự động điền toàn bộ thông tin cả lời nhắn
Nhiều cài đặt, linh động trong nhiều tình huống
Update tự động khi mua chính hãng
Hỗ trợ tích hợp miễn phí

MB Bank

75,000đ
1 tháng

Plugin cho Woocommerce
Sử dụng cho 1 Domain / Năm
Kích hoạt đơn hàng tự động
Không giới hạn số lượng giao dịch
Quản lý các giao dịch ngay trong Admin
Api xử lý tốc độ nhanh ổn định từ 5s – 10s
Api chịu được tải cao nhiều người cùng Checkout 1 lúc
Mã QR tự động điền toàn bộ thông tin cả lời nhắn
Nhiều cài đặt, linh động trong nhiều tình huống
Update tự động khi mua chính hãng
Hỗ trợ tích hợp miễn phí

TP Bank

75,000đ
1 tháng

Plugin cho Woocommerce
Sử dụng cho 1 Domain / Năm
Kích hoạt đơn hàng tự động
Không giới hạn số lượng giao dịch
Quản lý các giao dịch ngay trong Admin
Api xử lý tốc độ nhanh ổn định từ 5s – 10s
Api chịu được tải cao nhiều người cùng Checkout 1 lúc
Mã QR tự động điền toàn bộ thông tin cả lời nhắn
Nhiều cài đặt, linh động trong nhiều tình huống
Update tự động khi mua chính hãng
Hỗ trợ tích hợp miễn phí

ViettelPay

75,000đ
1 tháng

Plugin cho Woocommerce
Sử dụng cho 1 Domain / Năm
Kích hoạt đơn hàng tự động
Không giới hạn số lượng giao dịch
Quản lý các giao dịch ngay trong Admin
Api xử lý tốc độ nhanh ổn định từ 5s – 10s
Api chịu được tải cao nhiều người cùng Checkout 1 lúc
Mã QR tự động điền toàn bộ thông tin cả lời nhắn
Nhiều cài đặt, linh động trong nhiều tình huống
Update tự động khi mua chính hãng
Hỗ trợ tích hợp miễn phí

Techcombank

75,000đ
1 tháng

Plugin cho Woocommerce
Sử dụng cho 1 Domain / Năm
Kích hoạt đơn hàng tự động
Không giới hạn số lượng giao dịch
Quản lý các giao dịch ngay trong Admin
Api xử lý tốc độ nhanh ổn định từ 5s – 10s
Api chịu được tải cao nhiều người cùng Checkout 1 lúc
Mã QR tự động điền toàn bộ thông tin cả lời nhắn
Nhiều cài đặt, linh động trong nhiều tình huống
Update tự động khi mua chính hãng
Hỗ trợ tích hợp miễn phí