HOST SSD 1 GB

45,000đ
1 tháng

Dung lượng SSD 1GB
Addon domain 1
Subdomain không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Ram 768MB
CPU 1 core
Backup hàng ngày
cPanel, Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Litespeed Memcache
Chứng chỉ SSL miễn phí

HOST SSD 2GB

89,000đ
1 tháng

Dung lượng SSD 2GB
Addon domain 2
Subdomain không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Ram 1GB
CPU 1 core
Backup hàng ngày
cPanel, Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Litespeed Memcache
Chứng chỉ SSL miễn phí

HOST SSD 4GB

139,000đ
1 tháng

Dung lượng SSD 4GB
Addon domain 4
Subdomain không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Ram 1.5GB
CPU 1 core
Backup hàng ngày
cPanel, Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Litespeed Memcache
Chứng chỉ SSL miễn phí

HOST SSD 6GB

199,000đ
1 tháng

Dung lượng SSD 6GB
Addon domain 6
Subdomain không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Ram 2GB
CPU 2 core
Backup hàng ngày
cPanel, Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Litespeed Memcache
Chứng chỉ SSL miễn phí

HOST SSD 8GB

239,000đ
1 tháng

Dung lượng SSD 8GB
Addon domain 8
Subdomain không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Ram 2.5GB
CPU 2 core
Backup hàng ngày
cPanel, Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Litespeed Memcache
Chứng chỉ SSL miễn phí

HOST SSD 10GB

289,000đ
1 tháng

Dung lượng SSD 10GB
Addon domain 10
Subdomain không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Ram 3GB
CPU 2 core
Backup hàng ngày
cPanel, Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Litespeed Memcache
Chứng chỉ SSL miễn phí

HOST SSD 15GB

399,000đ
1 tháng

Dung lượng SSD 15GB
Addon domain 15
Subdomain không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Ram 3GB
CPU 3 core
Backup hàng ngày
cPanel, Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Litespeed Memcache
Chứng chỉ SSL miễn phí

Included With Every Plan

  • cPanel + CloudLinux
  • Backup mỗi ngày
  • Miễn phí SSL
  • LiteSpeed Webserver Enterprise
  • Database, Subdomain không giới hạn
  • Băng thông không giới hạn
  • Imunify Security
  • SSH Access + WP CLI
  • Select PHP Version
  • Redis Cache