Colo A

1,390,000đ
1 tháng

Không gian 1U
Băng thông Không giới hạn
Port mạng 1GB
IPv4 01
Network Speed 100Mbps/4Mbps
Công suất 400W
Điều hòa, máy nổ, UPS Có