Mail MS#1

375,000đ
1 tháng

Tỷ lệ gửi mail vào inbox 99%
Dung lượng lưu trữ 80 GB
Địa chỉ email Không giới hạn
Email forwarder Không giới hạn
Danh sách email Không giới hạn
Tên miền email Không giới hạn
Địa chỉ IP riêng 1