BUSINESS STARTER

99,000đ
1 tháng

Dung lượng 30 GB/ 01 user
20 user đầu tiên 99,000đ/user/tháng
21 user trở lên 139,000đ/user/tháng
Email doanh nghiệp an toàn
Họp video lên đến 100 người tham dự
Tuỳ chọn kiểm soát bảo mật và quản lý
Có thể đăng ký tối đa cho 300 user