AZHost Server A

4,790,000đ
1 tháng

CPU 1 x E5 - 2678v3 - 12 Cores, 24 Threads, 2.50 GHz
Ram 32GB
Disk 240GB SSD
Port 1Gbps
Băng thông 100Mbps/4Mbps
Lưu lượng tuyền tải Không giới hạn