VPS 20 GB SSD

179,000đ
1 tháng

Dung lượng đĩa SSD 20GB
Ram 1GB
CPU 1 Core
Băng thông không giới hạn
Backup hàng ngày

VPS 30 GB SSD

279,000đ
1 tháng

Dung lượng đĩa SSD 30GB
Ram 2GB
CPU 2 Core
Băng thông không giới hạn
Backup hàng ngày

VPS 50 GB SSD

649,000đ
1 tháng

Dung lượng đĩa SSD 50GB
Ram 4GB
CPU 4 Core
Băng thông không giới hạn
Backup hàng ngày

VPS 80 GB SSD

899,000đ
1 tháng

Dung lượng đĩa SSD 80GB
Ram 6GB
CPU 6 Core
Băng thông không giới hạn
Backup hàng ngày

VPS 160 GB SSD

1,399,000đ
1 tháng

Dung lượng đĩa SSD 160GB
Ram 8GB
CPU 8 Core
Băng thông không giới hạn
Backup hàng ngày

VPS 250 GB SSD

1,799,000đ
1 tháng

Dung lượng đĩa SSD 250GB
Ram 10 GB
CPU 10 Core
Băng thông không giới hạn
Backup hàng ngày