Tối ưu tốc độ

400,000đ

1 Website
Kích hoạt Browser cache, Page cache, OPcode cache
Tối ưu CSS, JS, HTML, Google Fonts, Google Analytics
Cài đặt nén ảnh
Bật nén dữ liệu tĩnh Gzip
Nâng cấp PHP 7.x (nếu phiên bản WordPress, theme và plugin tương thích tốt.)
Cài đặt CloudFlare (nếu được yêu cầu)
Kích hoạt HTTP/2 và SSL

Tối ưu SEO

900,000đ

1 Website
Kích hoạt Browser cache, Page cache, OPcode cache
Tối ưu CSS, JS, HTML, Google Fonts, Google Analytics
Cài đặt nén ảnh
Bật nén dữ liệu tĩnh Gzip
Nâng cấp PHP 7.x (nếu phiên bản WordPress, theme và plugin tương thích tốt.)
Cài đặt CloudFlare (nếu được yêu cầu)
Kích hoạt HTTP/2 và SSL
Cập nhật Ping List lập chỉ mục nhanh cho bài viết mới
Cài đặt và tối ưu SEO với plugin Yoast SEO/Rank Math
Khởi tạo file robots.txt
Khởi tạo sitemap

Tối ưu toàn diện

1,390,000đ

1 Website
Kích hoạt Browser cache, Page cache, OPcode cache
Tối ưu CSS, JS, HTML, Google Fonts, Google Analytics
Cài đặt nén ảnh
Bật nén dữ liệu tĩnh Gzip
Nâng cấp PHP 7.x (nếu phiên bản WordPress, theme và plugin tương thích tốt.)
Cài đặt CloudFlare (nếu được yêu cầu)
Kích hoạt HTTP/2 và SSL
Cập nhật Ping List lập chỉ mục nhanh cho bài viết mới
Cài đặt và tối ưu SEO với plugin Yoast SEO/Rank Math
Khởi tạo file robots.txt
Khởi tạo sitemap
Nâng cấp phiên bản WordPress
Nâng cấp phiên bản WordPress
Cài đặt plugin hỗ trợ bảo mật
Đổi đường dẫn quản trị mặc định
Đổi tên tài khoản mặc định nếu là admin
Đổi tiền tố database mặc định nếu là WordPress
Bảo vệ file wp-config.php tránh bị truy cập trái phép
Phân quyền cho các folder/files quan trọng chỉ quyền đọc (wp-content, wp-include)
Tắt XML-RPC